برگزاری مسابقه بزرگ قرآنی عروة الوثقی

توسط کانون قرآن و عترت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی هر روز با یک سؤال قرآنی در ماه مبارک رمضان جایزهٔ نقدی برای نفرات برتر 🔶نفر اول: ۱۰۰ هزار تومان 🔶 نفر دوم: ۸۵ هزارتومان 🔶 نفر سوم: ۶۵ هزار تومان. بین تمامی شرکت کنندگان دو نفر به قید قرعه هدیهٔ ویژه کانون قرآن و عترت را دریافت خواهند [...]

برگزاری بخش معارفی جشنواره قرآن و عترت

بخش معارفی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت، توسط کانون قرآن و عترت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با استقبال پرشور دانشجویان در تاریخ دوشنبه 1397/12/20 در تالار اقاقیا برگزار شد.

برگزاری بخش آوایی جشنواره قرآن و عترت

بخش آوایی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت، توسط کانون قرآن و عترت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با حضور داوران و اساتید قرآن شهرستان شاهرود در تاریخ یکشنبه 1397/12/19 در تالار اقاقیا برگزار شد.