برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه صنعتی شاهرود – بهار ۱۴۰۲

برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه صنعتی شاهرود – بهار ۱۴۰۲

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد همچون سنوات گذشته انتخابات کانون های فرهنگی و هنری این دانشگاه را در تاریخ سه شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار نماید. این انتخابات مانند سال گذشته به صورت مجازی بوده و ثبت نام در آن به عنوان اعلام کاندیداتوری، ثبت عضویت در کانون ها و همچنین شرکت در انتخابات از طریق سامانه معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه انجام خواهد شد.
شایان ذکر است اعلام کاندیداتوری و شرکت در انتخابات  تنها از میان کسانی صورت  می پذیرد که قبلاً  در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی به  عنوان عضو کانون مربوطه ثبت نام کرده باشند.
مهلت ثبت نام کاندیداها از ۲۰ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده و لینک های اعلام شده جهت انجام امور یاد شده توسط این مدیریت به شرح ذیل می باشد.

️ لینک مستقیم فرم اعلام کاندیداتوری:
https://fsut.ir/candidate-form/

 عضویت در کانون ها از طریق لینک زیر:
 https://fsut.ir/profile/register/

عنوان

Go to Top