حسابداری از قدیمی ترین رشته‌های بشری بوده به گونه‌ای که حتی در کتیبه‌های باستانی نیز این امر به وضوح دیده می‌شود. انجمن علمی دانشجویی حسابداری با هدف برپایی محیطی مناسب جهت آشنایی دانشجویان با رشته حسابداری و زمینه‌های علمی آن در سال 1380 تشکیل شد. انجمن علمی دانشجویی حسابداری در طی این چند سال تلاش کرده که حسابداری جدید و نوین و هدف این رشته را جایگزین باور قدیمی کند که معتقد بود حسابداری رشته‌ای کاملا تئوری و کسل کننده است.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

زهرا عباسی
زهرا عباسی (دبیر انجمن)
احمد خوشنویسان
سعید مقدم‌فر
نسرین فلاح
مینا غنچه