مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد اردوی فرهنگی، تفریحی یکی روزه به مقصد آبشار شیرآباد را در روزهای 26 و 27 آبان ماه 1401 طبق برنامه زمانبندی زیر برگزار نماید.

پسران: پنجشنبه 26 آبان ماه 1401

زمان حرکت:ساعت 7 صبح

محل حرکت: مقابل سردرب پردیس مرکزی دانشگاه

 *****

دختران:  جمعه 27 آبان ماه 1401

زمان حرکت:ساعت 7 صبح

محل حرکت: از مقابل خوابگاه هفتم تیر

 *****

 ثبت نام:

مبلغ ثبت نام: 50000 تومان

نحوه ثبت نام : تنها از طریق در بخش سامانه اردوها (لینک زیر):

سامانه اردوها