کانون محیط زیست یکی از کانون های امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود است که در سال ۱۳۸۴ تاسیس ومتشکل از افرادی است که اهمیت این موهبت الهی را عمیقاً احساس کرده و درصدد اشاعه فرهنگ دوستی با طبیعت بر آمده اند.

از جمله وظایف این کانون تحقیق و تفحّص در زمینه محیط زیست از طریق برگزاری اردوهای آموزشی، آشنایی هرچه بیشتر افراد با مناطق طبیعی بومی و غیر بومی، آموزش روش های حمایت از محیط زیست و گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست از طریق برگزاری سمینارهای تخصصی و غیر تخصصی، همکاری با ارگان های مربوط به فعالیت های کانون نظیر شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و… می باشد.

جلسه انتخاب دبیر کانون محیط زیست

جلسه انتخاب دبیر کانون محیط زیست در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در سالن جلسات اداره کل امور فرهنگی دانشگاه، برگزار شد.  در این جلسه با تعیین اهداف مورد نظر کانون در راستای اشاعه هرچه بیشتر فرهنگی محیط زیست در بین کانون ها در سال جاری، بر برنامه ریزی هر چه بهتر کانون در این امر مهم تاکید شد. این جلسه که [مطالعه بیشتر...]

فاطمه دادوند
فاطمه دادوند (دبیر کانون)
نیایش بالاخانی
رقیه گرامی پور
نرگس شاهبازی
سعید معیّری