حوزه های سازمانی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها با هدف گسترش جامعه مدنی و بهبود و ارتقاء هرچه بیشتر و بهتر سطح رشد اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، به عنوان یکی از پیشروترین اقشار جامعه و بهبود ساختار فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و همچنین دستیابی به فرهنگ متعالی ایرانی – اسلامی بنیان نهاده شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود با ۱۱ کانون فعال، در زمینه های فرهنگی – اجتماعی – هنری و مذهبی و ۱۹ انجمن علمی دانشجویی و نیز انتشار ۳۸ عنوان نشریه دانشجویی و همچنین اجرای مراسم در قالب همایش های تخصصی ویژه کانونها، سمینار، جشنواره، کارگاه و برگزاری اردوهای دانشجویی و…. یکی از فعالترین مجموعه های فرهنگی- هنری در بین دانشگاه های کشور می باشد.

در این معاونت تلاش بر این است تا با نیازسنجی های مستمر از فعالین این عرصه در راستای نیل به ارزشهای بنیادی “سیاست فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” در راه اعتلای فرهنگ ایرانی و اسلامی بکوشیم.

riاداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

ساماندهی و نهادینه کردن فعالیت ها…

 • برنامه‌ریزی‌ برای‌ گسترش‌ و تعمیق‌ اندیشه‌ و فرهنگ‌ در میان‌ دانشجویان‌، با عنایت‌ به‌ ارزش‌ های اسلامی‌ و پشتوانه‌های‌ اصیل‌ فرهنگ‌ این‌ مرز و بوم.

 • حمایت‌ فکری‌ و تهیه‌ امکانات‌ لازم‌ جهت‌ توسعه‌ مهارت‌ها و توانایی‌های‌ فرهنگی‌ – دانشجویی‌ به‌ ویژه‌ در حوزه‌ تولید اندیشه.
 • ایجاد روحیه‌ اعتماد به‌ نفس‌ و خودباوری‌ در دانشجویان و بهره گیری از پتانسیل عظیم دانشجویی.
 • گسترش‌ مشارکت‌ واقعی‌ دانشجویان‌ در فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و ترویج‌ روحیه‌ همکاری‌ و همفکری‌ در مجموعه‌های‌ دانشجویی‌ با وجود سلایق‌ مختلف و فراهم نمودن فرصتی مناسب جهت حضور دانشجویان در فعالیت‌های اجرایی و شکوفایی استعدادها و توانمندیها

riاهداف حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

تقویت هویت اسلامی- ایرانی :

 • گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان از الگوهای دینی (رسول اکرم (ص)، ائمه هدی (ع)، بزرگان و علمای اسلام و …)

 • گسترش و تقویت خود اتکایی و خودباوری ملی

تقویت مهارت های زندگی شامل:

 • رشد خود آگاهی

 • گسترش روحیه تفکر و بصیرت
 • ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری

 • ارتقاء روحیه قناعت و ساده زیستی

تقویت هویت انقلابی :

 • افزایش روحیه مطالبه گری نسبت به ارزش های انقلاب

riسیاست های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • اجتناب از مناسبت زدگی و بهره برداری از مناسبت ها به عنوان فرصتی برای تحقق اهداف

 • توجه ویژه به هنر به عنوان موثرترین ابزار انتقال پیام

 • کاهش تصدی گری و تمرکز بر سه کار ویژه، هدایت، حمایت و نظارت

 • طراحی زنجیره وار برنامه ها در طول سال به گونه ای که اجرای مجموعه برنامه های مصوب ذیل یک هدف، زمینه ساز تحقق آن هدف در گستره مورد انتظار باشد.

مدیر
کارشناس
کارشناس
کارشناس
کارشناس