از زمان تصویب آیین‌نامه انجمن‌های علمی توسط وزارت علوم در سال ۱۳۷۸ این انجمن نیز در دانشگاه صنعتی شاهرود تشکیل گردید. دانش معماری از شروع پیدایش انسان متولد شده و با درک نیازهای انسان رشد کرده است و دستاوردهای این علم را می‌توان در تمدن بشر یافت لیکن برای شناخت بیشتر این دانش تصمیم به تشکیل انجمن علمی دانشجویی معماری گردید. در واقع  هدف از تشکیل این انجمن آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با کاربرد معماری در تکیمل اهداف دانش‌های دیگر و خود ساختگی بیشتر علم معماری است و اعضای انجمن نیز هدف را سرلوحه حرکت‌های علمی  خود قرار داده اند.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

محمدمهدی پنجاهی
محمدمهدی پنجاهی (دبیر انجمن)
ساغر غفوریان‌زورمندقوی
زهرا خداوردی
مریم قباخلو
فاطمه نظری