انجمن علمی دانشجویی معدن از اولین انجمن‌های علمی است که پس از تصویب هیات موسسان در سال ۱۳۷۸ شروع به فعالیت کرد و با گذشت سالیان متمادی از شروع فعالیت رسمی خود اینک بعنوان یکی از شناخته شده ترین نهادهای دانشجویی عهده‌دار کلیه فعالیت‌های علمی دانشجویی دانشکده است. این انجمن هر ساله با برگزاری انتخابات در سطح دانشکده اعضای هسته مرکزی را با رأی دانشجویان انتخاب می‌کند. این اعضا نماینده دانشکده و عهده‌دار برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های علمی هستند که شامل دبیر، نائب دبیر مسئول روابط عمومی، مسئول امور مالی، مسئول بازدیدها، مسئول نشریات و مسئول آموزش و پژوهش می‌باشد.

انجمن علمی دانشجویی دانشکده معدن، نفت و ژئو فیزیک یکی از فعالترین انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی شاهرود می‌باشد و تا به امروز فعالیت‌های متعددی را در راستای ارتقا سطح علمی و فعالیت‌های گروهی دانشجویان انجام داده است.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

امید آرامش
امید آرامش (دبیر انجمن)
علیرضا فخرآور
علی مظفری
امید رباط‌ جزی
مریم رجبی