انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ به طور رسمی در سطح دانشگاه به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمائی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی و با هدف توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی  فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مشترک در تمام زمینه‌های تربیت بدنی و ورزشی مرتبط با وظایف انجمن با استفاده از ظرفیت و توانایی‌های موجود براساس ضوابط و دستورالعمل‌های معاونت تربیت بدنی و علوم ورزشی آغاز نمود.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

فاطمه گندمی
فاطمه گندمی (دبیر انجمن)
امیرحسین عباسی
هدیه قدیمی
زهرا یاورپناه
محمدحسین خنجری