این انجمن در سال ۱۳۷۸ در دانشگاه صنعتی شاهرود تاسیس شد. هدف این انجمن بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان این رشته است. برای تحقق این هدف فعالیتهای مختلفی در قالب برگزاری کلاس‌های آموزشی، دوره‌های کارگاهی و عملی، برگزاری سمینار، بازدیدهای آموزشی و دعوت از شخصیت‌های برجسته کشور انجام داده است. از جمله مهم ترین اهداف و چشم اندازهای این انجمن ایجاد یک فضای پویا و شاداب علمی و تحقیقاتی در بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای  حداکثر بهره برداری از حداقل امکانات آموزشی موجود دانشگاه است.

محور عمده فعالیت‌های این انجمن برگزاری کلاس‌های کمک آموزشی جلسات ارائه پروژه و کارآموزی عضویت و شرکت دانشجویان در موسسات و کنفرانس‌های علمی کشوری  و بین المللی  و برگزاری جلساتی  جهت جذب ایده‌های مختلف پژوهشی نشریاتی و … می باشد.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

مصطفی مرادی‌برون
مصطفی مرادی‌برون (دبیر انجمن)
امیرحسین احقاقی
رضا آدینه‌پور
متین گلپایگانی
رضا علی‌زاده