باسمه تعالی

فرازهايي از بيانات امام خميني (ره)

اساسا فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد. با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ، پوك و ميان تهي است.

فرازهايي از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

فرهنگ مثل روحي است كه در كالبد همه فعاليت هاي گوناگون كشور حضور و جريان دارد. در قبال هجمه اي كه امروز وجود دارد، نمي شود بيكار نشست و نظارت را از دست داد. بايستي با دقت مراقب رفتار حركت فرهنگي جامعه بود و براي آن برنامه ريزي كرد.

riحوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1389 آغاز به­كار نمود. اين معاونت فعاليت‌هاي حوزه مديريتي خود را در راستاي تحقق دانشگاه اسلامي و دستیابی به سند تحول فرهنگي آموزش عالي كشور و همچنین پيشبرد اهداف فرهنگي و تربيتي نظام جمهوري اسلامي، برنامه‌ريزي و تبيين می نماید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در كنار نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه؛ همچنين تدوين و اجراي برنامه ­هاي راهبردي فرهنگي در سطح اساتيد، كاركنان و دانشجويان، تلاش مي كند بستري مناسب برای رشد علمی- فرهنگي و پرورش استعدادهای بالقوه دانشجویان، در قالب کانون هاي فرهنگي و هنري، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل هاي اسلامي دانشجويي، نشريات و شورای فرهنگی دانشکده ها ايجاد نمايد. این مهم با دارا بودن سه مديريت به انجام می رسد.

 • مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 • انجمن های علمی دانشجویی
 • ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر

riاهداف حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

تقویت هویت اسلامی- ایرانی :

 • گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان از الگوهای دینی (رسول اکرم (ص)، ائمه هدی (ع)، بزرگان و علمای اسلام و …)

 • گسترش و تقویت خود اتکایی و خودباوری ملی

تقویت مهارت های زندگی شامل:

 • رشد خود آگاهی

 • گسترش روحیه تفکر و بصیرت
 • ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری

 • ارتقاء روحیه قناعت و ساده زیستی

تقویت هویت انقلابی :

 • افزایش روحیه مطالبه گری نسبت به ارزش های انقلاب

riسیاست های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • اجتناب از مناسبت زدگی و بهره برداری از مناسبت ها به عنوان فرصتی برای تحقق اهداف

 • توجه ویژه به هنر به عنوان موثرترین ابزار انتقال پیام

 • کاهش تصدی گری و تمرکز بر سه کار ویژه، هدایت، حمایت و نظارت

 • طراحی زنجیره وار برنامه ها در طول سال به گونه ای که اجرای مجموعه برنامه های مصوب ذیل یک هدف، زمینه ساز تحقق آن هدف در گستره مورد انتظار باشد.

دکتر هادی قربانی
دکتر هادی قربانیمعاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر مهدی برادران فیروزآبادی
دکتر مهدی برادران فیروزآبادیمدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
دکتر محمدرضا اشرف
دکتر محمدرضا اشرفرییس گروه انجمن های علمی دانشجویی
مهران رنجبر
مهران رنجبرکارشناس امور فرهنگی
محبوبه حلاجی
محبوبه حلاجیکارشناس امور فرهنگی
منیره براتی
منیره براتیکارشناس امور فرهنگی
محمدعلی ناصری رکاوندی
محمدعلی ناصری رکاوندیمسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
حسین یونسی
حسین یونسیکارشناس انجمن های علمی دانشجویی
علیرضا نصیری
علیرضا نصیریکارشناس ستاد شاهد