انجمن علمی دانشجویی کشاورزی از سال 1382 آغاز به کار نمود و در طول مدت تاسیس خود توانست جایگاهی ویژه‌ در بین قشر دانشجو پيدا کند. این انجمن با بکارگیری نیروهای جوان و استفاده از ایده‌ها و نظریات دانشجویان شرایط مناسبی را برای فعالیت‌هاي علمی و پژوهشی فراهم آورد و با اختیاراتی که در حوزه وظیفه خود دارد می‌تواند امکانات مناسبی را در اختیار دانشجویان قرار دهد.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

فاطمه حیدری
فاطمه حیدری (دبیر انجمن)
امیرمحمد اکبری
ارمیتا امین‌زاده
علی دانشور
سعید افراسیابی