فعاليت‌هاي اين انجمن در اسفند ماه سال 1387 آغاز شد. اهداف اين انجمن علمي دانشجويي و چشم انداز پيش رو در همان اوايل تاسيس ارائه گرديد كه مورد استقبال مسئولين دانشگاه قرار گرفت. اين انجمن براي شروع فعاليت، جهت‌گيري فعاليت‌هاي خود را به سمت فرهنگ سازي و ترويج كارآفريني در ميان دانشگاهيان معطوف كرد. بر اين اساس انجمن علمي کارآفريني براي آشنايي دانشجويان با مفهوم كارآفريني اقدام به برگزاري همايش‌هاي گوناگون در اين عرصه نمود.     از اهداف اين انجمن مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

* پرورش مهارت‌هاي کارآفريني جهت راه‌اندازي کسب و کارهاي پايدار     * توجه به پژوهش‌هاي کاربردي جهت دستيابي به يک روش عملياتي به منظور عينيت بخشيدن به يک دانشگاه کارآفرين     * توسعه کارآفريني، پرورش استعداد نوآوري و خلاقيت، تربيت نمودن افراد متکي به نفس، آگاه نمودن افراد به فرصت‌ها و تمايل براي کسب وکار     * افزايش پويايي و بالا بردن قدرت تجزيه و تحليل دانشجويان در شناسايي بازار، تکنولوژي و فرصت‌هاي مالي و اقتصادي     * کاهش زمان ثمردهي طرح‌هاي کارآفرينان براي رسيدن به کار و ثروت

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.