انجمن علمی دانشجویی مکانیک با تصویب آیین‌نامه انجمن‌های علمی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی در سال 1378 در دانشگاه صنعتی شاهرود همزمان با سایر دانشگاه‌ها ایجاد شد. انجمن علمی دانشجویی مکانیک همواره از فعالترین انجمن‌ها بوده و توانسته تا با برگزاری کلاس‌های نرم افزار سمینارها و همایش‌های علمی و بازدیدها کاستی‌های موجود در سر فصل دروس را جبران نماید.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

زهرا محمدی
زهرا محمدی (دبیر انجمن)
مهدی طاهری‌پور
مرتضی زرقانی
محمدباقر شربتی
رضا شفیعی