از زمان تصویب آیین‌نامه انجمن‌های علمی توسط وزارت علوم در سال 1378 این انجمن در دانشگاه صنعتی شاهرود تشکیل گردید. علم شیمی سابقه بسیار طولانی در زندگی بشر دارد و دستبردهای این علم را می‌توان در جای جاي زندگی مشاهده نمود. لیکن در جامعه آموزشی کنونی دانشجویان این رشته از کابردهای آن در صنعت آگاهی چندانی ندارند. در واقع هدف از تشکیل این انجمن آشنایی هر چند بیشتر دانشجویان با کاربرد شیمی در صنایع گوناگون و کاربرد بی‌انتهاي این علم در جهان زیستا و نازیستا بوده است چنانچه اعضای انجمن نیز اهداف را سرلوحه حرکت علمی خود قرار داده‌اند. هر چند پس از گذشت چند سال از عمر این انجمن فعالیت‌های آن به مدت 3 سال به حال تعویق درآمد اما به یاری خداوند و زحمات جناب آقای دکتر کیوانلو و دانشجویان بار دیگر در سال 1387 انجمن علمی شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود فعالیت خود را از سر گرفت تا بتواند باری دیگر به اهداف مورد نظر برسد.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

سیدمهدی مشهدی
سیدمهدی مشهدی (دبیر انجمن)
دانیال نقیب
محمد درفش‌کاویان
مهران فرهنگ
حسین عزیزی‌دستگردی