معرفی
مدیر و کارشناسان

کمیته فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها با هدف گسترش جامعة مدني و بهبود و ارتقاء هرچه بيشتر و بهتر سطح رشد اجتماعي و فرهنگي دانشجویان، به عنوان يكي از پيشروترين اقشار جامعه و بهبود ساختار فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و همچنین دستیابی به فرهنگ متعالی ایرانی – اسلامی بنیان نهاده شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود با 11 کانون فعال، در زمینه های فرهنگی – اجتماعی – هنری و مذهبی و 19 انجمن علمی دانشجویی و نیز انتشار 38 عنوان نشریة دانشجویی و همچنین اجرای مراسم در قالب همایش های تخصصی ویژه کانونها، سمینار، جشنواره، کارگاه و برگزاری اردوهای دانشجویی و…. یکی از فعالترین مجموعه های فرهنگی- هنری در بین دانشگاه های کشور می باشد.

در این معاونت تلاش بر این است تا با نیازسنجی های مستمر از فعالین این عرصه در راستای نیل به ارزشهای بنیادی “سیاست فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” در راه اعتلای فرهنگ ایرانی و اسلامی بکوشیم.

riاداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

ساماندهی و نهادینه کردن فعالیت ها…

 • برنامه‌ريزي‌ براي‌ گسترش‌ و تعميق‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ در ميان‌ دانشجويان‌، با عنايت‌ به‌ ارزش‌ هاي اسلامي‌ و پشتوانه‌هاي‌ اصيل‌ فرهنگ‌ اين‌ مرز و بوم.

 • حمايت‌ فكري‌ و تهيه‌ امكانات‌ لازم‌ جهت‌ توسعه‌ مهارت‌ها و توانايي‌هاي‌ فرهنگي‌ – دانشجويي‌ به‌ ويژه‌ در حوزه‌ توليد انديشه.
 • ايجاد روحيه‌ اعتماد به‌ نفس‌ و خودباوري‌ در دانشجويان و بهره گيري از پتانسيل عظيم دانشجويي.
 • گسترش‌ مشاركت‌ واقعي‌ دانشجويان‌ در فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و ترويج‌ روحيه‌ همكاري‌ و همفكري‌ در مجموعه‌هاي‌ دانشجويي‌ با وجود سلايق‌ مختلف و فراهم نمودن فرصتي مناسب جهت حضور دانشجويان در فعاليت‌هاي اجرايي و شكوفايي استعدادها و توانمنديها

riاهداف حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

تقویت هویت اسلامی- ایرانی :

 • گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان از الگوهای دینی (رسول اکرم (ص)، ائمه هدی (ع)، بزرگان و علمای اسلام و …)

 • گسترش و تقویت خود اتکایی و خودباوری ملی

تقویت مهارت های زندگی شامل:

 • رشد خود آگاهی

 • گسترش روحیه تفکر و بصیرت
 • ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری

 • ارتقاء روحیه قناعت و ساده زیستی

تقویت هویت انقلابی :

 • افزایش روحیه مطالبه گری نسبت به ارزش های انقلاب

riسیاست های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • اجتناب از مناسبت زدگی و بهره برداری از مناسبت ها به عنوان فرصتی برای تحقق اهداف

 • توجه ویژه به هنر به عنوان موثرترین ابزار انتقال پیام

 • کاهش تصدی گری و تمرکز بر سه کار ویژه، هدایت، حمایت و نظارت

 • طراحی زنجیره وار برنامه ها در طول سال به گونه ای که اجرای مجموعه برنامه های مصوب ذیل یک هدف، زمینه ساز تحقق آن هدف در گستره مورد انتظار باشد.

مدیر
کارشناس
کارشناس
کارشناس
کارشناس