سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

اعضای شورای مرکزی اساسنامه ی تشكل دانشجويي عدالتخواه قسط دانشگاه صنعتي شاهرود

رديف نام و نام خانوادگي وضعيت
1

سيده فاطمه پور هاشمي

عضو اصلي
2

حكيمه كياني فلاورجاني

عضو اصلي
3

سجاد سرخ آبادي

عضو اصلي-دبیر
4

علي لادن

عضو اصلي
5

رضا موذني ريزي

عضو اصلي
6

فهيمه كاهاني

عضو علي البدل
7

آرين عليمحمدي

عضو علي البدل