سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی تشکل

  • علیرضا صالحی (مسئول بسیج)
  • مهدی غلامی (مسئول سیاسی)
  • ابوالفضل وطن پرست (مسئول فرهنگی)
  • سجاد زواری (واحد رسانه)
  • فرهاد اسماعیلی نسب (واحد علمی)
  • مجتبی قربانی (واحد جهادی اسراء)
  • سید مهدی هاشمی (واحد نشریه)
  • سجاد پروانه (واحد مالی و مسئول دفتر)