سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی تشکل:

دکتر هادي گرايلو (مسئول بسیج)

دكتر حسين خسروي

دكتر فردين موسيوند

دكتر سيد مجتبي واردي كولايي

امين ابراهيمي

محمدهادي نوري اسكندري

علي نجاتي كلاته