باسمه تعالی

فرازهایی از بیانات امام خمینی (ره)

اساسا فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد. با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ، پوک و میان تهی است.

فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همه فعالیت های گوناگون کشور حضور و جریان دارد. در قبال هجمه ای که امروز وجود دارد، نمی شود بیکار نشست و نظارت را از دست داد. بایستی با دقت مراقب رفتار حرکت فرهنگی جامعه بود و برای آن برنامه ریزی کرد.

riحوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود از سال ۱۳۸۹ آغاز به­کار نمود. این معاونت فعالیت‌های حوزه مدیریتی خود را در راستای تحقق دانشگاه اسلامی و دستیابی به سند تحول فرهنگی آموزش عالی کشور و همچنین پیشبرد اهداف فرهنگی و تربیتی نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی و تبیین می نماید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در کنار نظارت بر فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه؛ همچنین تدوین و اجرای برنامه ­های راهبردی فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان، تلاش می کند بستری مناسب برای رشد علمی- فرهنگی و پرورش استعدادهای بالقوه دانشجویان، در قالب کانون های فرهنگی و هنری، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل های اسلامی دانشجویی، نشریات و شورای فرهنگی دانشکده ها ایجاد نماید. این مهم با دارا بودن سه مدیریت به انجام می رسد.

 • مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 • انجمن های علمی دانشجویی
 • ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

riاهداف حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

تقویت هویت اسلامی- ایرانی :

 • گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان از الگوهای دینی (رسول اکرم (ص)، ائمه هدی (ع)، بزرگان و علمای اسلام و …)

 • گسترش و تقویت خود اتکایی و خودباوری ملی

تقویت مهارت های زندگی شامل:

 • رشد خود آگاهی

 • گسترش روحیه تفکر و بصیرت
 • ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری

 • ارتقاء روحیه قناعت و ساده زیستی

تقویت هویت انقلابی :

 • افزایش روحیه مطالبه گری نسبت به ارزش های انقلاب

riسیاست های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • اجتناب از مناسبت زدگی و بهره برداری از مناسبت ها به عنوان فرصتی برای تحقق اهداف

 • توجه ویژه به هنر به عنوان موثرترین ابزار انتقال پیام

 • کاهش تصدی گری و تمرکز بر سه کار ویژه، هدایت، حمایت و نظارت

 • طراحی زنجیره وار برنامه ها در طول سال به گونه ای که اجرای مجموعه برنامه های مصوب ذیل یک هدف، زمینه ساز تحقق آن هدف در گستره مورد انتظار باشد.

دکتر هادی قربانی
دکتر هادی قربانیمعاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر مهدی برادران فیروزآبادی
دکتر مهدی برادران فیروزآبادیمدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
دکتر کاظم بی تقصیر فدافن
دکتر کاظم بی تقصیر فدافنرییس گروه انجمن های علمی دانشجویی
مهدی حسنی
مهدی حسنیکارشناس امور فرهنگی
مهران رنجبر
مهران رنجبرکارشناس امور فرهنگی
محبوبه حلاجی
محبوبه حلاجیکارشناس امور فرهنگی
منیره براتی
منیره براتیکارشناس امور فرهنگی
محمدعلی ناصری رکاوندی
محمدعلی ناصری رکاوندیمسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
حسین یونسی
حسین یونسیکارشناس انجمن های علمی دانشجویی