🔴🔴 توجه: اکران این فیلم ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. (از پذیرش سایر افراد معذوریم)