دوره تزریقات شامل:
۱. کلاس تئوری
۲. کلاس عملی پایه که روی انسان رگ گیری واقعی انجام می‌دهند.
۳. کلاس عملی تخصصی شامل رگ گیری و تزریق عضلانی آمپول توسط هر شرکت کننده

(تجهیزات لازم برای شما توسط ما تهیه میشود)