پخش فیلم “متولد 65” توسط کانون فیلم و عکس دانشگاه صنعتی شاهرود در ششم اردیبهشت ماه 1396 در سالن تلویزیون پردیس(خوابگاه پسران) دانشگاه برگزار گردید.