مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد اردوهای فرهنگی، تفریحی را به صورت هفتگی تحت عنوان “دوشنبه های گردشگری” برگزار نماید.

طی این برنامه هر هفته دانشجویان با یکی از جاذبه های گردشگری، تفریحی، تاریخی و… در شهرستان و اطراف آن آشنا می گردند.

مقصد ازدوی دوشنبه های گردشگری:

این هفته(دوشنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۱):

پسران: مجموعه تاریخی بسطام و آشنایی با شخصیت بایزید بسطامی

دختران : قلعه نو خرقان و آشنایی با شخصیت شیخ ابوالحسن خرقانی

زمان حرکت: رأس ساعت ۱۰ صبح

محل حرکت: مقابل سردرب پردیس مرکزی دانشگاه

 *****

 ثبت نام(تا ۶ آذرماه):

مبلغ ثبت نام: ۱۰۰۰۰تومان

نحوه ثبت نام : تنها از طریق در بخش سامانه اردوها (لینک زیر):