کانون تئاتر دانشگاه صنعتی شاهرود اقدام به پخش فیلم تئاتر “جوجه تیغی” تحت سلسله برنامه ای با عنوان “با هم تئاتر ببینیم…” نموده است.

⏱ چهارشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱

🏢 تالار اقاقیا ساعت ساعت ۱۲

🏢🧕 خوابگاه هفتم تیر – تالار آفتاب ساعت ۲۱

🔴 رایگان

✍️ اطلاعا از اخبار کانون تئاتر دانشگاه صنعتی شاهرود(تلگرام):
🔗 @theater_shahroodut

✍️ اخبار فرهنگی دانشگاه(ایتا، سروش، تلگرام):

📡 @farhangi_sut