جلسه انتخاب دبیر کانون محیط زیست در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در سالن جلسات اداره کل امور فرهنگی دانشگاه، برگزار شد.  در این جلسه با تعیین اهداف مورد نظر کانون در راستای اشاعه هرچه بیشتر فرهنگی محیط زیست در بین کانون ها در سال جاری، بر برنامه ریزی هر چه بهتر کانون در این امر مهم تاکید شد. این جلسه که با حضور تمام اعضای اصلی شورای مرکزی کانون برگزار گردید با انتخاب سرکار خانم مهدیه احمد زاده به عنوان دبیر کانون، پایان یافت.