انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را با تشکیل سه گروه علمی تحقیقاتی آغاز کرد. سپس در سال ۷۹ گروه نشریه و در سال ۸۳ گروه نجوم نیز به این گروه‌ها اضافه شد. همان طور که می‌دانیم فیزیک به عنوان دانشی که گویای قوانین حاکم بر طبیعت مادی است پایه و اساس اکثر شاخه‌های فنی و مهندسی می‌باشد. انجمن علمی دانشجویی  فیزیک اهداف خود را در جهت پخش و فراگیر کردن این دانش مهم سازمان دهی کرده است و با ایجاد علاقه در میان دانشجویان تمامی رشته‌ها سعی دارد با فراهم کردن محیطی مناسب فعالیت‌های علمی اعم از تئوری و علمی گامی در جهت ارتقا سطح علمی دانشجویان برداشته باشد.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

امیرحسین نویدیان
امیرحسین نویدیان (دبیر انجمن)
منصوره عرب‌انصاری
امیرحسین نیشابوری
مژده نباتی
امیرحسین غلامزاده