در دنياي كنوني كه رودخانه علم با سرعت روز افزوني دشت‌هاي تشنه اذهان مردم اين كره خاكي را سيراب مي‌كند بسيار به جا و ضروري است تا براي بهره‌بردن از اين رودخانه، مجرايي بر دشت‌هاي خشكيده علم و تكنولوژي باز نماييم. سنگ بناي اين مجاري مجازي علم تجهيز نمودن جامعه دانشجو به دانش زبان‌هاي خارجي به ويژه زبان انگليسي است و دانشگاه به واسطه نقش مقدس آموزشي‌اش با صلاحيت‌ترين جايگاه را براي بنيان اين مجاري داراست.

لذا براي نهادينه كردن و متمركز نمودن فعاليت‌هاي جسته و گريخته وابسته به زبان در انجمن‌هاي غير تخصصي و در كنار آن استفاده از مشاركت دانشجويان مستعد و توانمند در زمينه زبان‌هاي خارجي، انجمني با نام « انجمن علمي زبان دانشگاه صنعتي شاهرود» تشکیل گردید. در همين راستا، انجمن علمي زبان دانشگاه صنعتي شاهرود از ابتداي شهريور ماه سال 1387 تحت حمايت و پوشش مديريت انجمن‌هاي علمي فعاليت خود را آغاز نمود.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

سجاد باقری
سجاد باقری (دبیر انجمن)
سیدامیرحسین حسینی
امیرحسین ابراهیم‌پورتدین
کوثر گتابی‌احمدچالی
فاخره نادری