انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

علیرضا اسحاقی‌اصل
علیرضا اسحاقی‌اصل (دبیر انجمن)
سیدمحمد موسوی
محمدحسین ترکاشوند
مهیار پناهی
معصومه مومن‌زاده