انجمن علمی دانشجویی برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1378 تاسیس گردید و دانشجویان رشته‌های مهندسی برق و رباتیک توامان در یک انجمن علمی دانشجویی به فعالیت علمی مشغول شدند. اما در خرداد ماه سال 1387 طی تصمیمات مدیريت انجمن‌هاي علمی دانشگاه و نیاز علمی دانشجویان، رشته مهندسی رباتیک دارای انجمنی مستقل تحت عنوان انجمن علمی دانشجویی رباتیک گرديد و طی انتخابات انجام شده در اواخر خرداد 1387 اعضای آن مشخص شده و به عنوان اولین اعضای انجمن علمی دانشجویی رباتیک با هدف ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان در زمینه رباتیک، ارایه خدمات علمی مطلوب به دانشجویان مهندسی رباتیک، حمایت اجرایی و جذب حمایت مالی (داخل و خارج دانشگاه) از پروژه‌های دانشجویان، گسترش علم رباتیک و اطلاع رسانی در این زمینه، آشنایی مراکز صنعتی با این رشته فنی نوین و آشنایی دانشجویان با صنعت و نیازهای صنعتی در زمینه کاربرد ربات در صنعت معرفی شدند.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

محمدهاتف شمشاد
محمدهاتف شمشاد (دبیر انجمن)
حسین یاری قلعه جوقی
علی اصغر مهدی زاده
زهرا هرمز
مهسا خدامی