سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

اعضای شورای مرکزی اساسنامه ی تشکل دانشجویی عدالتخواه قسط دانشگاه صنعتی شاهرود

ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت
۱

سیده فاطمه پور هاشمی

عضو اصلی
۲

حکیمه کیانی فلاورجانی

عضو اصلی
۳

سجاد سرخ آبادی

عضو اصلی-دبیر
۴

علی لادن

عضو اصلی
۵

رضا موذنی ریزی

عضو اصلی
۶

فهیمه کاهانی

عضو علی البدل
۷

آرین علیمحمدی

عضو علی البدل