مسابقات تیراندازی و دارت به مناسبت هفته بسیج

بسمه تعالی بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه‌ای است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحناه و فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است. احتراما به اطلاع همکاران محترم می رساند پایگاه بسیج کارکنان ظفر در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج یک دوره مسابقات دارت و تیراندازی با سلاح بادی را برگزار [مطالعه بیشتر...]

<strong>اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی تشکل</strong>
<table width=”945″>
<tbody>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>حسن ترابی (مسئول بسیج)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>حسن اعظمی (واحد دفتر اداری و پشتیبانی-جانشین)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>محمد علی دوستی (واحد فرهنگی -ورزشی)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>مجید خالقیان (واحد بررسی و تحلیل)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>مهدی محمد خانی (واحد عملیات و بکارگیری)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>علی اعظمی (واحد آموزش و نیروی انسانی)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>محمد علی خادمی (واحد برنامه ریزی و مالی)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>جواد نوروزی (رابط نظارت و تایید صلاحیت)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>سعید زحمتی (واحد حفاظت و اطلاعات)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”288″>
<ul>
<li>غلامرضا اختری (بسیج سازندگی)</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>