سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی تشکل:

دکتر هادی گرایلو (مسئول بسیج)

دکتر حسین خسروی

دکتر فردین موسیوند

دکتر سید مجتبی واردی کولایی

امین ابراهیمی

محمدهادی نوری اسکندری

علی نجاتی کلاته