آخرین خبرها

صفحه اصلی/آخرین خبرها

می 2019

مارس 2019

آغاز ثبت نام و اعلام زمان و مکان برگزاری مرحله درون دانشگاهی مسابقات قرآن کریم

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253