مديريت برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي در نظر دارد اولين دوره از  “طرح معرفت عاشورايي” را برگزار نمايد.

اين طرح شامل 5 دوره مسابقه است كه به صورت هفتگي و در بین دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار مي گردد و اوايل هر هفته، فايل هاي مربوط به مسابقه و در زمان آزمون، سوالات آن دوره از طريق اتوماسيون اداري و کانال های رسمی اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی، در دسترس دانشگاهيان قرار خواهد گرفت.

همچنين منابع آزمون از روش هاي زير نيز قابل دسترس مي باشد:

1- از طريق كانال معاونت فرهنگي و اجتماعي به نشاني farhangi_sut@

2- در فايل سرور دانشگاه به صورت آف لاين در بخش مديريت برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي (در قسمت Run كامپيوتر، IP فايل سرور به صورت 172.16.4.4// درج شود و وارد پوشه ftp شويد).

3- دريافت لينك دانلود از سايت معاونت فرهنگي و اجتماعي به آدرس www.fsut.ir و يا كانال معاونت فرهنگي و اجتماعي

پاسخ به سوالات اين دوره از مسابقات رايحه رمضان از طريق ارسال پيامك به سامانه پيامكي 10001534 انجام مي گردد.

شايان ذكر است این مسابقه به صورت مجزا برای دانشجویان و همچنین اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار شده و در پايان ماه صفر افراد برتر از طريق قرعه كشي انتخاب و به ايشان هداياي ارزنده اي اهدا مي گردد.

دوره اول :

منبع اين دوره در قالب دو  فايل صوتی با عناوين زیر در نظر گرفته شده است:

 1. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (1)
 2. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (2)

زمان آزمون اين دوره: شنبه 5 شهریورماه ماه 1401، ساعت 10 تا 16


منابع آزمون دوره اول

دوره دوم:

منبع اين دوره در قالب دو فايل صوتي با عناوين زیر در نظر گرفته شده است:

 1. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (3)
 2. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (4)
 3. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (5)

زمان آزمون اين دوره: شنبه 12 شهریورماه 1401، ساعت 10 تا 16


منابع آزمون دوره دوم

دوره سوم:

منبع اين دوره در قالب دو فايل صوتي با عناوين زیر در نظر گرفته شده است:

 1. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (6)
 2. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (7)
 3. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (8)

زمان آزمون اين دوره: شنبه 19 شهریورماه 1401، ساعت 10 تا 16


منابع آزمون دوره سوم

دوره چهارم:

منبع اين دوره در قالب دو فايل صوتي با عناوين زیر در نظر گرفته شده است:

 1. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (9)
 2. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (10)

زمان آزمون اين دوره: یکشنبه 27 شهریورماه 1401، ساعت 10 تا 16


منابع آزمون دوره چهارم

دوره پنجم:

منبع اين دوره در قالب دو فايل صوتي با عناوين زیر در نظر گرفته شده است:

 1. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (11)
 2. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (12)
 3. قيام حسيني تا تمدن نوين اسلامي (13)

زمان آزمون اين دوره: شنبه 2 مهرماه 1401، ساعت 10 تا 16