کانون فیلم و عکس دانشگاه صنعتی شاهرود اقدام به پخش فیلم دینامیت ویژه دختران نموده است. محل پخش این فیلم، در سالن آفتاب خوابگاه هفتم تیر این دانشگاه و زمان انجام این مهم ساعت 21  خواهد بود.