کانون قرآن و عترت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی برگزار میکند:

انتشار رمان «آن بیست و سه نفر …» در کانال کانون قرآن و عترت

  •  زمان : روز های زوج ساعت ۲۱