انتخابات کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه صنعتی شاهرود

زمان: شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹

 لینک مستقیم فرم اعلام کاندیداتوری:

اعلام کاندیداتوری و شرکت در انتخابات  تنها از میان کسانی صورت  می پذیرد که قبلاً  در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی به  عنوان عضو کانون مربوطه ثبت نام کرده باشند.

 ثبت نام کاندیداها : ۱۹ الی 24 مهرماه ۱۳۹۹ (تمدید این مدت زمان تا 29 مهرماه)

عضویت در کانون ها از طریق لینک زیر:

 http://fsut.ir/profile/register/

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی