با عنایت به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی زمانبندی برگزاری این انتخابات به شرح ذیل می باشد.

زمان ثبت نام کاندیداها و رای دهندگان و تایید هویت:

از یکشنبه 16 شهریور ماه لغایت 18  شهریور ماه از ساعت 8 الی 24

مدیران مسئول حائز شرایط  جهت ثبت نام در انتخابات ( به عنوان کاندید و رای دهنده)  از تاریخ 16 الی 18 شهریور 99 به مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی- خانه نشریات دانشگاه مراجعه و یا از طریق ثبت نام در سامانه جامع نشریات دانشگاهی به نشانی apmsrt.ir و هماهنگی با آقای کربلایی (مسئول نشریات دانشگاه) اقدام نمایند.

زمان تبلیغات:

از 22 شهریور لغایت 30 شهریور

از طریق سامانه الکترونیک نشریات

زمان برگزاری انتخابات و رای گیری:

روز 31 شهریور از ساعت 8 لغایت 14

از طریق سامانه الکترونیک نشریات

شرایط ثبت نام نامزدها:

1- مدیر مسئول نشریات فعال باشد (حداقل یک نشریه از فروردین 98 لغایت 15 شهریور 99 انتشار داده و در سامانه  ثبت نماید)

2- مدیر مسئول نشریه حائز شرایط آموزشی و انضباطی باشد

رأی دهندگان:

1- مدیر مسئول نشریات فعال باشد (حداقل یک نشریه از فروردین 98 لغایت 15 شهریور 99 انتشار داده و در سامانه  ثبت نماید)

2- فقط مدیر مسئول شخصا می تواند رأی دهد و نماینده نمی تواند معرفی کند(بر اساس دستورالعمل جدید)

3- تکمیل ثبت نام در سامانه وزارت علوم

 جهت اطلاع از حائز رأی بودن با شماره 32391450 و داخلی 2537 تماس حاصل نمایید