کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار میکند :

مسابقه بزرگ وتر
مقتل خوانی به روایت استاد ساعد باقری به مدت ده شب
به نفرات برتر جمعا به مبلغ 500هزار تومان تقدیم خواهد شد و به کلیه متسابقین هم به قید قرعه جمعا به مبلغ200هزار تومان تقدیم خواهد شد.
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به ایدی تلگرامی کانون به ادرس@quran_sut مراجعه فرمایید