عید قربان، نقطه عطف آزادی است در تاریخ اسارت‌ها و برد گی‌هایی که بر انسان تحمیل شده بود. عید قربان، عید سربلند بیرون آمدن از امتحان عبودیت است. عید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایی از هر آنچه غیر خدایی است. مبارک باد عید قربان، نماد بزرگ‌ترین جشن رهایی انسان از وسوسه‌های ابلیس.