ضمن عرض تبریک آغاز ماه مبارك رمضان، به استحضار می رساند معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در نظر دارد با همکاري مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران و اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران دوره هاي آموزش مجازي ویژه اساتید دانشگاه هاي کشور به شرح زیر را برگزار نماید:

  1.  مقدماتی از روش هاي تدبر در قرآن
  2.  ساختار وجودي انسان و جامعه
  3.  مروري بر دوره هاي رشد انسان
  4.  شادکامی مبتنی بر قرآن

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه http://quranetratschool.ir/ مراجعه فرمایید.