دانشکده علوم پزشکی لارستان ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می نمایند.

کرونا ویروس خانواده بزرگی از ویروس ها می باشند که بیماری های مختلفی را از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سندروم حاد و شدید تنفسی، ایجاد می کند. پژوهش ها حاکی از آن است که در انتقال کرونا ویروس پیشگیری و آموزش به افراد و ارتقاء رفتارهای خود مراقبتی منجر به کاهش سرعت سرایت بیماری در جوامع شده و شناسایی منابع انتقال بیماری می تواند در کنترل آن موثر باشد.بنابراین آمادگی افراد جهت مواجهه با این بیماری مسری ، مقابله و کنترل بیماری ناشی از کرونا ویروس در مکان هایی که موارد قطعی یا مشکوک بیماری وجود دارد بسیار ارزشمند خواهد بود. در همین راستا با راه اندازی پویش دانشجویی مقابله با کرونا، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور،معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اقدام به برگزاری جشنواره ملی با محوریت” مقابله باکرونا ” نموده اند تا بخشی از رسالت فرهنگی را در کنار سایر مدافعان حوزه سلامت، باتوجه به امر مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی خود ادا نمایند. جشنواره ملی ” طراحی نماهنگ /کلیپ ” تحت عنوان جشنواره “دو دقیقه ای ” با موضوع مقابله با کرونا می باشد.

اهداف

تقویت دغدغه مندی فرهنگی و دانشجویی دانشجویان سراسر کشور نسبت به موضوع کرونا
ترویج و ترغیب فرهنگ فعالیتهای مجازی نو آوارنه دانشجویی در سطح ملی
ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های فرهنگی / هنری خلاقانه در حوزه سلامت
تبادل ایده ها و تجربه های هنری دانشجویان در سطح ملی
هم افزایی پتانسیل فرهنگی دانشجویی بین دانشگاهی

محورها

کووید 19 و مسولیت فرهنگی اجتماعی دانشجویان
کووید 19 و مدافعان سلامت
کووید 19 و راه های پیشگیری
کووید 19 و راه های مقابله با ترس و استرس
کووید 19 و امید بخشی
#در -خانه-میمانیم

دانلود فایل کامل شیوه نامه اجرایی