ثبت نام عتبات دانشگاهیان ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه های سراسر کشور در سایت لبیک آغاز شد.

  •  مهلت ثبت نام :  27 بهمن الی 3 اسفند 98
  • آدرس سامانه عتبات دانشگاهیان :  labbaik.ir
  • به همراه وام هزینه سفر