آغاز ثبت نام انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي سال تحصيلي 1399-1400 

 

مهلت ثبت نام: 5 اسفند ماه 98

مکان دریافت فرم و ثبت نام: دفتر مدیریت انجمن های علمی دانشجویی( پردیس مرکزی بین ساختمان ای مرکزی و تالار شقایق ها پایین پله ها سمت راست)

شرايط نامزدي براي انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي طبق آيين نامه وزارت علوم، به شرح زير است:

ماده 24 داوطلبان انتخابات شوراي مركزي انجمن بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف) شرايط عمومي
1- اشتغال به تحصيل در رشته مربوط
2- عضويت در انجمن
3- عدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي
4- در مواردي كه فرد داراي محكوميت انضباطي منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر است، تشخيص صلاحيت داوطلبي بر عهده معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
5- گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتراي عمومي.
6- عدم كسب معدل مشروط در نيمسال تحصيلي گذشته

ب) شرايط اختصاصي
1- معدل نيم سال گذشته داوطلب كمتر از ميانگين معدل گروه در همان نيم سال و يا كمتر از 14 نباشد.
2- داشتن حداقل يك مقاله علمي چاپ شده در نشريات علمي ترويجي، علمي پژوهشي يا علمي مروري و نشريات علمي تخصصي مشروط به تأييد مدير گروه يا استاد مشاور انجمن
3- اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي و ارائه تأييديه از كارفرما يا مجري طرح
4- تأليف يا همكاري در تأليف يا ترجمه كتاب
5- همكاري و مشاركت در اختراع ثبت شده يا طرح كارآفريني مورد تأييد مراجع ذيصلاح
تبصره: داوطلبان بايد واجد همه بند هاي شرايط عمومي باشند اما داشتن حداقل يكي از شرايط اختصاصي كفايت مي كند.

همچنين براي تشكيل انجمن، لازم است تعداد نامزدهاي واجد شرايط، يك نفر بيشتر از اعضاي شوراي مركزي انجمن بوده و علاوه بر آن، انجمن در دانشكده داراي اتاق باشد.