انالله و اناالیه راجعون

نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند، بلکه زنده اند و در نزد خدا متنعّم خواهند بود.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در کمال تاسف و تاثر، شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی را تسلیت عرض مینماید.