مقام معظم رهبری : روز نهم دی ماه به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد.

یوم الله حماسه 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.