🔸سه شنبه 12 آذر 1398

🔸درب ورودی دانشکده مکانیک

🔸ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰