برگزاری مسابقه موعود توسط کانون مهدویت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

مسابقه موعود نفر اول۱۰۰۰۰۰۰ تومان
منتخب قرعه کشی ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
عضویت در سایت fsut.ir قسمت مسابقه موعود
جهت آگاهی از جزئیات مسابقه موعود به آدرس فضای مجازی @mooud_sut مراجعه فرمایید.