30 خرداد لغایت 6 تیرماه هفته مبارزه با مواد مخدر گرامی باد

اهمیت مبارزه همه جانبه و جهان‌شمول با هیولای ویرانگر مواد‌مخدر و قاچاق آن موجب شد تا سازمان ملل‌متحد در سال‌۱۹۸۷ روز‌۲۶ ژوئن برابر با ۵‌ تیرماه را با شعار “سلامت همگام عدالت و عدالت همگام سلامت” روز جهانی مبارزه با قاچاق و سوءمصرف موادمخدر اعلام کند.