⏱ سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲
🏢 تالار شقایق ها

✍️ مهلت ثبت نام: ۱۵ الی ۱۸ اردیبهشت ماه
🏢 محل ثبت نام: پردیس مرکزی دانشگاه – مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی